Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 160/2009 z dnia 28 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-160/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie unieważnienia przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2 ust.3, § 9 ust. 1 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz.Urz.Woj. Wlkp Nr 135, poz.2544), 

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1. Unieważnić przetarg nieograniczony z dnia 10 czerwca 2009r., na sprzedaż niezabudowanej działki nr 28/1 o pow. 0,2000 ha  położonej w Laskowie, objętej księgą wieczystą nr KW 28570 niewykazującą obciążeń , z uwagi na uchybienia formalne ( błędnie podano informację w wykazie i ogłoszeniu o przetargu, że nabywca ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny).

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3.Traci moc zarządzenie Nr OR.0151-46/2009 z dnia 27 marca 2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.

 

 

drukuj pobierz pdf