Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.65.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art.38, 39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.3114) oraz Uchwały Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugich ustnych przetargów nieograniczonych w dniu 27 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości rolnych o pow. poniżej 0,3ha, położonych na terenie Gminy Rogoźno, przystępuję do sprzedaży niżej wymienionych działek w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego dla których ustalam następujące ceny wywoławcze:

 

Lp.
nr ewidencyjny działki
powierzchnia [ha]
lokalizacja
księga wieczysta
cena wywoławcza
1.
197
0,1636
DZIEWCZA STRUGA
PO1O/00026467/2
36.500,00zł
2.
269
0,1600
GOŚCIEJEWO
PO1O/00025417/0
29.000,00zł
3.
273/1
0,1632
GOŚCIEJEWO
PO1O/00025417/0
30.000,00zł
4.
274
0,1500
GOŚCIEJEWO
PO1O/00025417/0
28.000,00zł

Ceny zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe i stanowią cenę brutto.

 

§2.

Sprzedaże podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

 

§3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf