Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: powołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Zarządzenie Nr OR.0050.1.67.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie: powołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), art. 68 i 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) i § 8 ust. 4 Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie, po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuję Pana Marcina Matuszewskiego na Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.
  2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  3. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno–finansowe działalności oraz program działania Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie na lata 2017-2020.
  4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf