Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie Aquabellis Sp. z o. o. gminnych nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.72.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie przekazania w użyczenie Aquabellis Sp. z o. o. gminnych nieruchomości

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), §3 ust.1 i 2 pkt 5 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urzędu Woj. Wlkp. poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz art.710-art.719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.459), Zarządzam, co następuje:

 

§1

Przekazać Aquabellis Sp. z o. o. z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Lipowej 55 w użyczenie na czas nieoznaczony gminnych nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

  1. 3/3 o pow.2.900m2 i 3/4 o pow.500m2, objęte księgą wieczystą KW PO1O/00026464/1, położonych w Słomowie, gm. Rogoźno (obręb SŁOMOWO), na których zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody (działka 3/3) i studnia (działka 3/4),
  2. 405 o pow.3.600m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00025417/0, położoną w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), na której zlokalizowana jeststacja uzdatniania wody,
  3. 212/1 o pow.72m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00021324/3, położoną w Parkowie, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków,
  4. 269/1 o pow.500m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00025706/3 i 269/3 o pow.231m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00022962/4, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków na zbiornik bezodpływowy

celem przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Słomowo, przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy oraz przebudowy i modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Parkowo, przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Gościejewo.

 

§2.

Szczegółowe warunki użyczenia gminnych nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno zwaną Użyczającą, a Aquabellis Sp. z o. o. zwaną Biorącym do używania.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf