Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku.

Uchwała Nr XLIV/300/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009r.

 

w sprawie likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), §14 statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 4 ,poz. 22 z 1992r. Ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 . Wyraża się zgodę na likwidację Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z dniem 31.12.2009r.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/300/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009r.

 

w sprawie likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego

 

Zgromadzenie Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego w dniu 11 września 2009r.podjęło uchwałę Nr 17/09 w sprawie wniosku o rozwiązanie Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego.

Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego został utworzony w 1992 roku. Z założenia miał on stworzyć członkom Związku możliwość wspólnej realizacji zadań przekraczających możliwości poszczególnych członków związku, między innymi w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku.

Z czasem utworzenie powiatu, jako drugiego szczebla samorządu terytorialnego oraz przystępowanie gmin – członków związku do innych związków gmin i stowarzyszeń realizujących zadania będące zadaniami związku sprawia, że dalsze jego funkcjonowanie nie znajduje uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Związek nie posiada majątku, zobowiązań i należności, dlatego też będzie możliwa jego likwidacja z dniem 31.12.2009r.

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf