Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.79.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.91.2017

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.79.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o zwiększeniu o 10 000 zł środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Gminy Rogoźno w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności zmieniam wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w sposób następujący:

 

  1. zadanie 1: zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Gminy Rogoźno – kompleksowa obsługa miejsca przeznaczonego do kąpieli w Rogoźnie – 18 000 zł,
  2. zadanie 2: zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Gminy Rogoźno – zorganizowanie i kompleksowa obsługa miejsca przeznaczonego do kąpieli w Nienawiszczu – 20 000 zł,

 oraz wydłużam termin do składania ofert do 19 maja 2017 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zmienione zgodnie z § 1 ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez:

 

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • zamieszczenie na stronie internetowej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

drukuj pobierz pdf