Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XL/376/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego

Uchwała Nr XL/376/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w roku 2017 z budżetu Gminy Rogoźno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Obornickiego w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej 2027P na odcinku 0,5 km w Garbatce”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/376/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie wniosku Starosty Obornickiego i wzajemnych uzgodnień o współfinansowaniu w 2017 roku budowy części chodnika przy drodze powiatowej 2027P w Garbatce została przygotowana niniejsza uchwała. Realizacja tego zadania poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

 

 

drukuj pobierz pdf