Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Wielka Poznańska 64 w Rogoźnie

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW
Przedmiot zbycia
Cena i warunki sprzedaży
1
2
3
4
5
1.
ul. Wielka Poznańska 64  w Rogoźnie
/obręb ROGOŹNO
 
 
2050/1 o pow.1.530m2
KW PO1O/00019873/9
 
 
 
lokal mieszkalny nr 5, o pow. użytkowej 45,93m2,położony na parterze, z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 18,42m2tj. piwnicą i 2 (dwoma) pomieszczeniami gospodarczymi,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1904/10000 oraz udział do działki nr 2050/1 o pow.1.530m2 wynoszący 1904/10000.
 
przeznaczenie działki 2050/1: brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka 2050/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w mieście.  Dom Wielka Poznańska 64 usytuowany w granicach działki 2050/1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, pom. przynależnych i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty
 
wynosi 71.362,00zł
Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę
 
wynosi 21.408,40zł
i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej
 
Sprzedaż następuje na rzecz najemcy
 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 23  czerwca 2017 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 14 lipca 2017 r.

 

Rogoźno, dnia 01 czerwca 2017 r.

 

 

drukuj pobierz pdf