Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLI/380/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok

Uchwała Nr XLI/ 380/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31maja 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno za 2016 rok oraz sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2016 rok Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

  1. Sprawozdanie finansowe Gminy Rogoźno za 2016 rok, przedłożone w formie:
    • bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno zamykające się sumą bilansową w kwocie 3.703.438,82 zł,
    • bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zamykającego się sumą bilansową 105.669.039,34 zł,
    • rachunku zysku i strat jednostki,
    • zestawienia zmian w funduszu jednostki.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/380/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 roku

 

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek na organ stanowiący rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok uzyskało opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf