Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźno

UCHWAŁA NR XLI/386/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźno

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016, poz. 446 z późn. zm) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) uchwala się, co następuje:

 

§1

  1. Zmienia się nazwę parku zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Rogoźno na działkach nr 823/1, nr 823/2 z dotychczasowej nazwy "Park Zwycięstwa" na nazwę "Park Niepodległości".
  2. Szczegółowe położenie i oznaczenie parku, o którym mowa w ust. 1 zawiera mapa ewidencyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/386/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 31 maja 2017 r w sprawie: zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźno

 

W związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), oraz wnioskiem Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna zmienia się nazwę parku zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Rogoźno na działkach nr 823/1, nr 823/2 z dotychczasowej nazwy "Park Zwycięstwa" na nazwę "Park Niepodległości" Rogoziński Park Niepodległości powstał w 1928 roku. W 2018 roku świętować będziemy 100 - lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. W okresie komunizmu jego nazwa została zmieniona na Park Zwycięstwa. Przywrócenie mu pierwotnej nazwy jest wyrazem szacunku dla wysiłków dawnych mieszkańców Rogoźna i skromnym udziałem współczesnych rogoźnian w uczczeniu tej ważnej rocznicy

 

drukuj pobierz pdf