Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.119.2017
Burmistrza Rogoźna
z dnia 07 czerwca 2017 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 36a ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 2156  ze zmianami), § 2 i n. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
  1. Renata Tomaszewska – przewodniczący komisji
  2. Marek Jagoda – członek komisji
  3. Zbigniew Heydrych – członek komisji
 2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
  1. Elżbieta Dobrochowska - członek komisji
  2. Hanna Rajcic Mergler – członek komisji
  3. Aldona Rożnowska – członek komisji
 3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2
  1. Katarzyna Zaranek – członek komisji
  2. Stanisław Kozłowski – członek komisji
 4. przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
  1. Tomasz Błażejewski – członek komisji
  2. Marcin Wojciechowski – członek komisji
 5. przedstawiciele związków zawodowych :
  1. Grażyna Karoń - Związek Nauczycielstwa Polskiego – członek komisji
  2. Barbara Ptaszyńska - Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność - członek komisji

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi burmistrza ds. oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Rogoźna
/-/ Roman Szuberski

 

drukuj pobierz pdf