Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie

UCHWAŁA NR  XLII/397/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym  gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr  XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 o pow. 50 m2 położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki, na okres 3 lat.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLII/397/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym  gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie.

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowi dzierżawcy złożyli wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej  nieruchomości pod rozbieralną zabudowę garażową.

 W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf