Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

 UCHWAŁA NR  XLII/391/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych wg. wykazu przedstawionego w poniższej tabeli:

Lp.
położenie
nr działki
pow. w ha
kat. ewid.
nr KW
 
1.
Gościejewo
obręb GOŚCIEJEWO
196
0,6500
RIVa
PO1O/00025417/0
 
2.
Gościejewo
obręb GOŚCIEJEWO
469
0,4000
N, ŁIV, ŁV
PO1O/00025417/0
 
3.
 Parkowo
obręb PARKOWO
87/1
1,4200
RIVa, RV
PO1O/00025706/3
87/2
0,9600
RIVa, RV
 
4.
Parkowo
obręb PARKOWO
386/4
0,5300
RV, RIVa
PO1O/00025706/3
 
5.
Słomowo
obręb SŁOMOWO
43
0,5800
RIVa, ŁIV
PO1O/00027211/0
 
6.
Słomowo
obręb SŁOMOWO
50
0,3800
RIVa
PO1O/00026464/1

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLII/391/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

 

Z uwagi na liczne obciążenia budżetowe, zobowiązujące Gminę do pozyskania znacznych środków finansowych ze zbycia składników majątkowych, zachodzi konieczność zbycia znacznej części zasobu nieruchomości gminnych.  

Wartość przewidzianych do sprzedaży nieruchomości gruntowych przewyższa 10.000,00zł, zatem w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, przeznaczenie ww. gruntów do sprzedaży wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w drodze stosownej uchwały.

W świetle powyższego należy uznać, że podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf