Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - ul. Słoneczna/Leśna w Rogoźnie

 Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)
Cena sprzedaży
Przeznaczenie zgodnie z planem
Warunki/uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
ul Słoneczna
/Leśna
m. Rogoźno
(obręb ROGOŹNO)
197/3 o pow. 0,1149, KW PO1O/00026122/2
38.500,00zł
  • w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN i 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Przetarg ustny nieograniczony
  • nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,
  • dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,
 
 
197/4 o pow. 0,0889, KW PO1O/00026122/2
32.000,00zł
197/5 o pow. 0,0877, KW PO1O/00026122/2
31.000,00zł
197/6 o pow. 0,0886, KW PO1O/00026122/2
31.000,00zł
197/7 o pow. 0,0812, KW PO1O/00026122/2
29.000,00zł
197/8 o pow. 0,0839, KW PO1O/00026122/2
32.000,00zł
197/9 o pow. 0,0858, KW PO1O/00026122/2
32.500,00zł
197/10 o pow. 0,0868, KW PO1O/00026122/2
32.500,00zł
197/20 o pow. 0,0828, KW PO1O/00026122/2
28.500,00zł
197/21 o pow. 0,0840, KW PO1O/00026122/2
29.000,00zł
197/22 o pow. 0,0838, KW PO1O/00026122/2
29.000,00zł
197/23 o pow. 0,1017, KW PO1O/00026122/2
33.500,00zł
197/24 o pow. 0,0809, KW PO1O/00026122/2
28.000,00zł
197/25 o pow. 0,1011, KW PO1O/00026122/2
33.500,00zł
197/27 o pow. 0,0825, KW PO1O/00026122/2
28.000,00zł
197/29 o pow. 0,1167, KW PO1O/00026122/2
37.000,00zł
197/30 o pow. 0,1096, KW PO1O/00026122/2
35.500,00zł

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 11 sierpnia 2017 r.

 

Rogoźno, dnia 29 czerwca 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf