Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - Gościejewo, Parkowo, Słomowo

 WYKAZ nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.
Położenie
przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w ha) nr KW
C          oznaczenie użytku zgodnie                          z ewidencją gruntów
cena wywoławcza brutto
przeznaczenie nieruchomości
 
warunki sprzedaży / uwagi
1
2
3
4
5
6
7
1.
GOŚCIEJEWO
/obręb Gościejewo
196
o pow.0,6500ha
KW PO1O/00025417/0
 
RIVa
- grunty orne
 
 
 
 
 
 
 
 
25.000,00zł
-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,       
w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium działka znajduje się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych,
- w kierunkach zagospodarowania przestrzennego  ww. studium przez działkę przebiega projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150  
- nieruchomość zlokalizowana jest  w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,
- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2052 z późn. zm.),
 
- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.),
 
- działka dotychczas uprawiana rolniczo,
 
- przez teren działki przebiega podziemny gazociąg gw A100,
 
2.
GOŚCIEJEWO
/obręb Gościejewo
469
o pow.0,4000ha
KW PO1O/00025417/0
 
N
(0,1400ha)             – nieużytki
ŁV
(0,0500ha)
- łąki trwałe
ŁIV
(0,2100ha)              - łąki trwałe
 
 
15.000,00zł
-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość w części położona jest na terenie o użytkowaniu łąki i pastwiska,                                                             
w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium działka znajduje się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych
- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”
 
- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2052 z późn. zm.),
 
- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.),
 
- działka dotychczas uprawiana rolniczo,
 
-  dla zbywanej działki nr 469 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.
 
- dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez ustanowienie ww. służebności gruntowej oraz poprzez grunt leśny w oparciu o art.29 ust.3 pkt 7 ustawy                o lasach,
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
PARKOWO
/obręb Parkowo
87/1
o pow.1,4200ha
KW PO1O/00025706/3
 
 
RV
(0,8100ha)             – grunty orne
RIVa
(0,6100ha)
- grunty orne
 
 
 
 
 
 
 
80.000,00zł
 
-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w kierunkach zagospodarowania przestrzennego ww. studium działki położone są na terenie oznaczonym symbolem M/P – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium działki znajdują się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych,
- nieruchomość zlokalizowana jest  w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,
 
 
- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2052  z późn. zm.),
 
- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze  późn. zm.),
 
- działki nr: 87/1 i 87/2 dotychczas uprawiane rolniczo,
 
- przez teren działek przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne SN,
 
- dla zbywanych działek nr: 87/1 i 87/2 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działek.
 
  
87/2
o pow.0,9600ha
KW PO1O/00025706/3
 
RIVa
(0,3900ha)
- grunty orne RV               (0,5700ha)                - grunty orne
4.
PARKOWO
/obręb Parkowo
386/4
o pow.0,5300ha
KW PO1O/00025706/3
 
 
RV
(0,2700ha)                – grunty orne
RIVa
(0,2600ha)
- grunty orne
 
 
 
 
 
 
17.500,00zł
 
-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,       
 
 
- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2052 z późn. zm.),
 
- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.),
 
- działka dotychczas uprawiana rolniczo,
 
- przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne SN oraz podziemna sieć telekomunikacyjna,
 
- dla zbywanej działki nr 386/4 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.
 
5.
SŁOMOWO
/obręb Słomowo
 
43
o pow.0,5800ha
KW PO1O/00027211/0
 
 
ŁIV
(0,1200ha)
- łąki trwałe            RIVa               (0,4600ha)                - grunty orne
 
 
 
 
 
 
 
 
33.500,00zł
-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,
- w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium część działki znajduje się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych,
- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”
 
- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2052  z późn. zm.),
 
- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze  późn. zm.),
 
- działki nr: 43 i 50 dotychczas uprawiane rolniczo,
 
 
- dla zbywanych działek nr: 43 i 50 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działek.
 
50
o pow.0,3800ha
KW PO1O/00026464/1
 
 
 
 
 
 
 
RIVa                          – grunty orne

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  ww. ustawy upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r.

 

 

 

Rogoźno, dnia 03 lipca 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf