Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - ul. Lipowa m. Rogoźno

 Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)
Cena sprzedaży (brutto)
 
Przeznaczenie zgodnie z planem
Warunki/uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
ul Lipowa
m. Rogoźno
(obręb ROGOŹNO)
 
 
 
 
 
 
 
 
138/39 o pow.0,3788ha, KW PO1O/00026122/2
 
 
 
 
 
 
 
 
34.500,00zł
 
 
 
 
 
- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowa działka gruntu objęta jest symbolem 1ZL o przeznaczeniu – las,
- działka 138/39 objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu,
 
 
Przetarg ustny nieograniczony
 
- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).
 
 
- zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn. zm.) w oparciu o art. 37aprawo pierwokupuprzedmiotowej działki z mocy ustawy przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 30 sierpnia 2017 r.

 

 

Rogoźno, dnia 18 lipca 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf