Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.151.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 lipca 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Powołuję komisje przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 25 lipca 2017 r. IV przetargów nieograniczonych ustnych na sprzedaż gruntów rolnych o pow. poniżej 0,3ha:

  1. prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 197 o pow.0,1636ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026467/2,
  2. prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 269 o pow.0,16ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025417/0,
  3. prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 273/1 o pow.0,1632ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025417/0,
  4. prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 274 o pow.0,15ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025417/0,

w składzie:

  1. Marta Olęderek - Przewodnicząca 
  2. Marika Paluszak - członek
  3. Iwona Ostrowska - członek

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf