Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1. 154 .2017

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 25 lipca 2017 roku

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Rogoźno imprezy biegowej wraz z biegami dziecięcymi pod nazwą „III Rogoziński Półmaraton Przemysła II” z powodu nie złożenia żadnej oferty.

 

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • zamieszczenie na stronie internetowej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf