Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.155.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 lipca 2017 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), pism Burmistrza Rogoźnia z dnia 12.07.2017 roku, zarządzam co następuje:

 

§1.

Sporządzić wykaz nieruchomości:

  • Lokal użytkowy o powierzchni 24,54 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Wielka Poznańska 40 w Rogoźnie,
  • Lokal użytkowy o powierzchni 152,41 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Wielka Poznańska 40 w Rogoźnie,
  • Lokal użytkowy o powierzchni 41,34 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Wielka Poznańska 40.

przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.155.2017
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 lipca 2017 roku.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości

Oznaczenie nieruchomości
Położenie
Powierzchnia
użytkowa
 
Opis nieruchomości
Miesięczny czynsz
Uwagi
KW PO10/00025029/3
Działka nr 1681/2
Działka nr 1681/3
Rogoźno
ul. Wielka Poznańska 40
24,54 m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność usługową
Stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2/mc + VAT.
Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.
Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.
Oddanie lokalu użytkowego w najem w formie bezprzetargowej na okres 3 lat.
KW PO10/00025029/3
Działka nr 1681/2
Działka nr 1681/3
Rogoźno
ul. Wielka Poznańska 40
152,41 m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na magazyn
Stawka czynszu wynosi 8,00 zł/m2/mc + VAT.
Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.
Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.
Oddanie lokalu użytkowego w najem w formie bezprzetargowej na okres 3 lat.
KW PO10/00025029/3
Działka nr 1681/2
Działka nr 1681/3
Rogoźno
ul. Wielka Poznańska 40
41,34 m2
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na magazyn
Stawka czynszu wynosi 8,00 zł/m2/mc + VAT.
Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.
Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.
Oddanie lokalu użytkowego w najem w formie bezprzetargowej na okres 3 lat.

 

drukuj pobierz pdf