Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.201.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 września 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję komisje przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 14 września 2017 r. przetargów ograniczonych ustnych na sprzedaż nieruchomości rolnych:

  1. prawa własności działki, położonej w Biniewie, gm. Rogoźno (obręb PRUŚCE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 33/3 o pow.1,9320ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028489/6, - I przetarg,  
  2. prawa własności działki, położonej w Garbatce, gm. Rogoźno (obręb GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 106 o pow.2,0900ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00024344/0, - I przetarg,
  3. prawa własności działek, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb KAZIOPOLE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 71/14 o pow.0,1798ha i  72/7 o pow.0,4509ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026466/5, - I przetarg,  
  4. prawa własności działek, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb KAZIOPOLE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 190 o pow.3,2400ha i  72/2 o pow.0,2600ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026466/5 i KW PO1O/00027204/8, - I przetarg, 
  5. prawa własności działki, położonej w Tarnowie, gm. Rogoźno (obręb TARNOWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 95 o pow.3,4700ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025707/0, - I przetarg,  

w składzie:

  • Roman Piątkowski - Przewodniczący 
  • Marta Olęderek - członek
  • Iwona Ostrowska - członek

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf