Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2017 r. (GPiM.6733.12.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 274/1, 274/2 oraz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędnik :Renata Bukowska
Pokój : 19, tel. 785 009 406
Data : 11.09.2017 r.
Nasz znak: GPiM.6733.12.2017.BR

 

Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z 23.06.2017r. - data wpływu do tut. Urzędu 05.07.2017 r. AQUABELLIS Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64 – 610 Rogoźno reprezentowanej przez Prezesa Witolda Goszczyńskiego Burmistrz Rogoźna wydał decyzję 11 września 2017 r. znak GPiM.6733.12.2017.BR

 

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz

AQUABELLIS Sp. z o.o.

ul. Lipowa 55

64 – 610 Rogoźno

 

polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 274/1, 274/2 oraz części działki o nr ewid. 289 i 476/2 w miejscowości Jaracz.

 

Zainteresowani  mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, I piętro, pokój nr 19a w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

drukuj pobierz pdf