Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 176/2009 z dnia 26 października 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-176/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami),w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) oraz uchwały nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

§ 1.  Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej działki gruntu, położonej w miejscowości Jaracz gm. Rogoźno, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 89/4 o pow. 4.900 m2, objętej księgą wieczystą nr  KW 28491.

 

Do dnia 31.12.2003r. przedmiotowa działka zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno zatwierdzonym uchwałą nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990r (Dz. U. Woj. Pilskiego nr 15, poz. 164 z dnia 16.05.1990r.), objęta była obszarem niezurbanizowanym, grunty rolnicze od klasy 5 do 6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008r przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „MU”” - tereny z wiodącą funkcją mieszkaniowo-usługową.

 

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą  działki 89/4, na kwotę  100.000,00 zł.

 

 

Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§3. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie  art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki w kwocie 644,16zł brutto.

 

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf