Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/309/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016

UCHWAŁA NR XLV/309/2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38 poz. 220 ze zmianami)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016 stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLV/309/2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

Mieszkańcy sołectwa Parkowo chcąc uzyskać możliwość rozwoju swoich miejscowości i pozyskania na ten cel środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przygotowali i przyjęli na zebraniu wiejskim „Plan Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016”. Plan jest dokumentem zawierającym cały zestaw informacji na temat dotychczasowego dorobku oraz kierunków rozwoju sołectwa Parkowo. Warunkiem niezbędnym do wejścia Planu w życie jest jego zatwierdzenie przez Radę Miejską w Rogoźnie. Zatwierdzony Plan będzie załącznikiem koniecznym do złożenia wniosków o przyznanie dofinansowania na przeprowadzenie przez Gminę Rogoźno szeregu inwestycji w sołectwie Parkowo.

 

Poprzez zatwierdzenie Planu i przeprowadzenie zamierzonych inwestycji samorząd Gminy Rogoźno wyjdzie naprzeciw potrzebom mieszkańców największego z sołectw naszej Gminy, a także wykorzysta możliwości płynące z integracji z Unią Europejską.

 

 

 

Plan Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016

 

drukuj pobierz pdf