Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XLVII/441/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016, poz. 446 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz. U.  z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1 Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym Zakładowi Piekarniczo- Cukierniczemu Magdalena Sendal z siedzibą w Lubaszu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o pow. 65,40 m2, znajdującego się w budynku  przy ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVII/441/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2017 r.

 

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że zawarcie  umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym w przypadku nieruchomości będących własnością  Gminy,  Rada  może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Dotychczasowy najemca (KB INVESTMENT HOUSE Sp z o.o) lokalu użytkowego  usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kościuszki 37, który wynajmował lokal przez okres dłuższy niż 3 lata, wystąpił o wyrażenie zgody na przepisanie umowy najmu na Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Magdalena Sendal z siedzibą w Lubaszu.

Jak wykazano wyżej zawarcie umowy z podmiotem wchodzącym w miejsce dotychczasowego najemcy będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez  Radę Miejską.

 

drukuj pobierz pdf