Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - ul. Strzelecka w m. Rogoźno

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)
Cena sprzedaży
Przeznaczenie zgodnie z planem
Warunki/uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
ul. Strzelecka
m. Rogoźno
(obręb ROGOŹNO)
2247/4 o pow. 0,0967ha, KW PO1O/00025563/8
35.000,00zł
- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno w  rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańska uchwalonego Uchwałą Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 13.05.2017 r., poz.3900) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przetarg ustny nieograniczony
- nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,
 
 
- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,
 
 
2247/5 o pow. 0,1050ha, KW PO1O/00025563/8
37.000,00zł
2247/6 o pow. 0,0901ha, KW PO1O/00025563/8
32.000,00zł
2247/7 o pow. 0,1042ha, KW PO1O/00025563/8
37.000,00zł
2247/8 o pow. 0,1175ha, KW PO1O/00025563/8
42.000,00zł
2247/9 o pow. 0,1043ha, KW PO1O/00025563/8
37.000,00zł
2247/10 o pow. 0,1350ha, KW PO1O/00025563/8
46.000,00zł
2247/11 o pow. 0,1044ha, KW PO1O/00025563/8
37.000,00zł
2247/12 o pow. 0,1050ha, KW PO1O/00025563/8
37.000,00zł
2247/13 o pow. 0,6260ha, KW PO1O/00025563/8
375.000,00zł
- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno w  rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańska uchwalonego Uchwałą Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 13.05.2017 r., poz.3900) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem MW o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2247/14 o pow. 0,6643ha, KW PO1O/00025563/8
395.000,00zł
2247/15 o pow. 0,7600ha, KW PO1O/00025563/8
455.000,00zł

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.  zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia  28 września 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 09 listopada 2017 r.

 

Rogoźno, dnia 28 września 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf