Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

Uchwała nr XLV/311/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544) ,

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej działki nr 28/1 o pow. 0,20 ha, położonej we wsi Laskowo, objętej księgą wieczystą nr  KW 28 570 nie wykazującą obciążeń.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie do

uchwały Nr XLV/311/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym.

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których  wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł. Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością gminy, w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, który obowiązywał do 31 grudnia 2003r., objęta była obszarem  niezurbanizowanym, rolniczym.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr XXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. działka objęta jest kierunkiem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym obszarem M: „ Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej”.

Wartość w/w nieruchomości przewyższa kwotę 10.000zł w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf