Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.228.2017

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 6 października 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r., w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

§ 1.

Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród Burmistrza w składzie:

Przewodnicząca komisji:

 1. Renata Tomaszewska – zastępca burmistrza, pełnomocnik d.s. oświaty 

Członkowie komisji:

 1. Małgorzata Makowska – główna księgowa CUW
 2. Krzysztof Działo – nauczyciel SP Parkowo
 3. Adam Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Miejskiej 
 4. Zbigniew Chudzicki – radny RM
 5. Łukasz Zaranek – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
 6. Katarzyna Erenc-Szpek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 7. Sylwia Sell – przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność)
 8. Małgorzata Nowak - przedstawiciel związków zawodowych ( ZNP)

 

§ 2.

Komisja w dniu 9 października 2017 r. wyda opinie, a następnie przedstawi propozycje odnośnie przyznania nagród i ich wysokości Burmistrzowi Rogoźna, który po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji podejmie ostateczne decyzje

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza -  pełnomocnikowi  do spraw oświaty.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 Załącznik do Zarządzenia
NR OR.0050.1.228.2017
BURMISTRZA ROGOŹNA
z dnia 6 października 2017 r.

 

Skład oraz tryb pracy komisji opiniującej nagrody Burmistrza Rogoźna.

 

 1. Wnioski złożone w terminie, spełniające wymogi formalne podlegają rozpatrzeniu przez Komisję opiniującą nagrody, powołaną przez Burmistrza Rogoźna, w drodze zarządzenia.
 2. Komisja opiniująca nagrody pracuje w następującym składzie:
  1. Pełnomocnik ds. oświaty - przewodniczący Komisji/sekretarz - 1 głos
  2. przedstawiciel CUW - 1 głos
  3. przedstawiciele komisji RM – 3 głosy
  4. nauczyciele – 2 głosy
  5. przedstawiciele oświatowych związków zawodowych - po 1 głosie
 3. Termin posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący Komisji.
 4. Komisja opiniująca nagrody dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Kworum stanowi 75 % składu osobowego Komisji opiniującej nagrody. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 5. Sprawy nie objęte niniejszymi zasadami, a wynikłe w czasie pracy Komisji pozostają do rozstrzygnięcia Komisji. W sprawach spornych decyduje głosowanie zgodnie z zasadami w ust. 4.
 6. Obsługę Komisji opiniującej nagrody sprawuje przewodniczący Komisji, który jest w szczególności odpowiedzialny za:
  1. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
  2. przygotowanie wykazu wniosków,
  3. sporządzenie protokołu,
  4. przygotowanie projektu pisma zawierającego wykaz wytypowanych kandydatów do nagród.
 7. Członkowie Komisji zobowiązani są do nie ujawniania spraw będących przedmiotem obrad Komisji.
 8. Zaopiniowane wnioski przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi Rogoźna w celu przyznania nagrody.
 9. Burmistrz Rogoźna może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy, bez uzyskania w tym zakresie opinii komisji. 
 10. Wnioski, na podstawie których nie przyznano nagród nauczycielom zostają odesłane do szkoły (placówki) z uzasadnieniem.

 

 

drukuj pobierz pdf