Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/312/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLV/312/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Rogoźnie wyraża zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 241,  zapisanych w księdze wieczystej      nr KW 27853 (arkusz mapy nr 5) oznaczonych ewidencyjnie nr:

·          541 o pow.1 591m2

·          544 o pow.87m2

·          734 o pow.149m2

·          1264 o pow.345m2

·          1373 o pow.175m2

·         1374 o pow.113m2

przedstawionych na mapach stanowiących załączniki Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie do

uchwały Nr XLV/312/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

 

                W związku postępowaniem prowadzonym w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego   w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego,  gruntów  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 241), oznaczonych ewidencyjnie nr: 541, 544, 734, 1264, 1373, 1374 o łącznej powierzchni 2 460 m2.  Przedmiotowe działki zlokalizowane są w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 241 i na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną stanowią z mocy prawa własność Województwa Wielkopolskiego, jednakże ich stan prawny nie został do tej pory uregulowany. Wobec powyższego jedynym sposobem załatwienia sprawy jest nabycie prawa  użytkowania wieczystego w trybie cywilnoprawnym przez Województwo Wielkopolskie od Gminy Rogoźno, co otworzy drogę do regulacji prawa własności w trybie administracyjnym, w związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

drukuj pobierz pdf