Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej do spraw nazewnictwa ulic w Gminie Rogoźno

Zarządzenie Nr OR.0050.1.218.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 września 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej do spraw nazewnictwa ulic w Gminie Rogoźno

 

Na podstawie art. 6 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 

§1

1. Powołuję Komisję Opiniodawczą do spraw nazewnictwa ulic w Gminie Rogoźno, zwaną dalej „Komisją”, w skład w której wchodzą przedstawiciele:

 • Przewodniczący Komisji - Roman Piątkowski - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
 • Uczestnik komisji - Bartosz Jarzyniewski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
 • Uczestnik komisji - Angelika Pilarska - Zastępca Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,
 • Uczestnik komisji - Lucyna Bełch - Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna,
 • Uczestnik komisji - Władysław Ruks - Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna.

 

§2

 1. Skład Komisji może zostać powiększony oraz zmniejszony.
 2. Posiedzenia Komisji są zwoływane w miarę napływu wniosków o nadanie nazwy lub w razie konieczności.

 

§3

Do zadań Komisji należy:

 1. Opiniowanie wniosków i projektów w sprawach dotyczących nadania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz innych obiektów, których nazwanie należy do właściwości rady gminy.
 2. Wskazanie informacji, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu projektu uchwały.

 

§4

 1. Komisja opiniuje wnioski o nadanie nazwy w drodze głosowania.
 2. Głosowanie może odbywać się wyłącznie w' obecności przynajmniej trzech przedstawicieli jej aktualnego składu.
 3. udzieleniu pozytywnej lub negatywnej opinii wnioskowi Komisja decyduje zwykłą większością głosów.
 4. W razie równowagi głosów głos Przewodniczącego Komisji jest decydujący.

 

§5

Wzór protokołu z posiedzeń Komisji stanowi załącznik Nr 1. Protokół wraz załącznikami Komisja przekazuje do jednostki merytorycznej realizującej zadania w zakresie nazewnictwa ulic i placów, w celu przygotowania projektu uchwały.

 

§6

Przygotowanie projektu uchwały oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Komisji należy do właściwości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

drukuj pobierz pdf