Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 30 /2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 30 /2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Kontrola funkcjonowania CIS w zakresie środków z budżetu gminy.
  6. Kontrola funkcjonowania spółdzielni socjalnej OPUS w zakresie środków z budżetu gminy.
  7. Sprawy bieżące
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie .    

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 5 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Kontrola funkcjonowania CIS w zakresie środków z budżetu gminy.

Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Katarzyna Erenc – Szpek zapytała panią kierownik Krystynę Gromanowską o ogólne zasady funkcjonowania CIS-u oraz o pomoc gminy w tymże temacie? Pani Gromanowska odpowiedziała, że w tej chwili jest 29 osób w CIS-ie oraz 20 osób, które są z projektu. Są to osoby dotychczas niepracujące, z nałogami, którzy obecnie uczestniczą realizując program, współpracują z psychologiem i psychiatrą, poprzez pracę integrują się, uczą się empatii, zrozumienia, współdziałania w grupie, obowiązkowości. Grupa, która jest utworzona od października zeszłego roku jest coraz lepsza, poinformowała pani kierownik – zwłaszcza ekipa remontowo – budowalna. Przykładem może tu być remont szkoły podstawowej nr 2 oraz sama sala nr 20 w urzędzie miejskim. Pani Erenc – Szpek zapytała, jaka jest szansa w przyszłości dla tych osób? Pani kierownik powiedziała, że najlepsi z uczestników przejdą do spółdzielni socjalnej, poza tym w obecnej chwili tam gdzie nieliczni z nich są przyuczani do zawodu, jest propozycja zatrudnienia. Pracodawcy bardziej opłaca zatrudnić się takiego pracownika po przyuczeniu, niż z naboru zewnętrznego, poza tym pracodawca taki będzie mógł skorzystać z ulg. Pani radna Kolanowska zapytała, jak długo uczestnik może być w CIS-ie? Pani Krystyna Gromanowska odpowiedziała, że jest to czas od 1 roku do półtora roku, jednak po krótkiej przerwie można taka osobę przyjąć na nowo. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy jest możliwość stworzenia nowej grupy ? Pani kierownik odpowiedziała, że nie ma miejsca dla tylu uczestników, ale warto pomyśleć nad zawarciem porozumienia gminnego by taka grupa mogła powstać.  Pan burmistrz dodał, że takie pomieszczenia są już zaplanowane dla CIS-u. Pani radna Kolanowska zapytała, czy uczestnicy przyprowadzają znajomych? Pani Gromanowska odpowiedziała, że obecnie uczestnikami są dwaj bracia, w innym przypadku jest też kuzynostwo, bliscy znajomi – chętnych jest coraz więcej. Pani burmistrz dodała, że środowisko CIS-owców znajduje coraz większą tolerancję w społeczności Rogoźna. Pan radny Bartosz Perlicjan zapytał, jaka jest kondycja finansowa CIS-u? Pani kierownik poinformowała, że są momenty lepsze i gorsze, jednak na tą chwilę uczestnicy zarabiają na siebie. Radny dopytał, czy są wypłacane premie motywacyjne? Pani kierownik odpowiedziała, że tak dotychczas były dwie, planowana jest w najbliższym czasie jedna i niewielka na święta w grudniu. Radny zapytał, czy za prace wykonane przez CIS jest wystawiana faktura vat? Pani Krystyna Gromanowska odpowiedziała, że fv jest wystawiana dla przedsiębiorców, natomiast dla osób prywatnych jest podpisywana umowa. Pan Perlicjan zapytał z jakich usług korzysta gmina? Pani kierownik odpowiedziała, że najczęściej są to usługi remontowo – budowlane, usługi porządkowo – ogrodnicze, sprzątanie.

 

Ad. 6 Kontrola funkcjonowania spółdzielni socjalnej OPUS w zakresie środków z budżetu gminy.

Spółdzielnia socjalna OPUS nie korzysta i nie korzystała ze środków z budżetu gminy.

 

Ad. 9 Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad. 11 Zakończenie. 

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 17.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf