Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.242.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 października 2017 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w  związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz Uchwały Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 05 września 2017 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, położonych w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny NIENAWISZCZ), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 48/7 o pow.671m2 i 48/8 o pow.869m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00035358/1, przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§2.

Ustalam ceny wywoławcze do trzeciego przetargu:

  1. dla działka nr 48/7  w wysokości 20.000,00zł,
  2. dla działki nr 48/8 w wysokości  25.000,00zł,

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto. 

 

§3.

Nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf