Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.250.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 października 2017 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 63 ust. 10 i ust. 14  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz.1587 ) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w następującym składzie:

 1. przedstawiciele organu prowadzącego szkołę
  1. Renata Tomaszewska – przewodnicząca komisji
  2. Adam Nadolny – członek komisji
  3. Łukasz Zaranek – członek komisji
 2. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  1. Anetta Szurkowska - członek komisji
  2. Iwona Rudzka – członek komisji
  3. Marzena Adamczyk-Pelcer - członek komisji
 3. przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  1. Ewa Jóźwiak – członek komisji
  2. Sebastian Kupidura - członek komisji
 4. przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  1. Katarzyna Majik – członek komisji
  2. Mirela Walkowiak - członek komisji
 5. przedstawiciele związków zawodowych :
  1. Grażyna Karoń - Związek Nauczycielstwa Polskiego – członek komisji
  2. Sylwia Sell - Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność - członek komisji

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi burmistrza ds. oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf