Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno

Uchwała Nr  XLV/ 320/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  28 października 2009 r.

 

w sprawie: przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno.

 

              Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  i art.18 ust.1 pkt. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  (Dz.U.z 2006 r. Nr 89 poz.625 ze zmianami)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

 § 1   Przekazuje  się nieodpłatnie  umową darowizny do Enea  Operator  Sp.z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 dodatkowe punkty oświetlenia  drogowego zamontowane w  2008 roku na obwodach stanowiących własność Spółki zgodnie z załącznikiem  do Uchwały.

 

 § 2   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 § 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XLV/320/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28.10.2009r.

 

Rozliczenie zadania z wyszczególnieniem ilości zabudowanych przewodów, ilości opraw i wartości  zamontowanych dodatkowych punktów oświetlenia  drogowego:

 

 

lp

Wyszczególnienie

Ilość przewodów

ASXSN 2x25

           mb

Ilość opraw

SGS 102 

70W  szt

 

    Wartość

1

Nowy Młyn nr 1044 obwód .nr 3

300

3

  5.740,92

2

Budziszewko C nr 1078 obwód nr 1

1070

3

14.848,99

3

Budziszewko A nr 1076 obwód nr 2

770

2

  8.445,97

4

Ruda A nr 1045 obwód nr 1

50

2

  1.956,67

5

Owczegłowy A nr 1066 obwód nr 2

300

2

  5.372,04

5

Prusce A nr 287 obwód nr 1

200

2

  4.494,91

6

Pruśce D nr 439 obwód nr 2

480

4

17.425,52

7

Gościejewo A nr 1048 obwód nr 1

800

5

10.048,31

8

Parkowo H nr 1063 obwód nr 1

900

6

12.880,89

9

Garbatka A nr 1057 obwód nr 1

850

6

13.080,89

10

Słomowo nr 1066 obwód nr 2

50

1

  1.232,24

11

Dziewcza Struga nr 1058 obwód nr 1

 

2

  1.644,68

12

Nienawiszcz – działka rekreacyjna

 

6

  8.690,63

 

                     Razem:

5770

44

105.861,90

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  do Uchwały Nr XLV/320/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

dnia 28.10. 2009 r.

 

          W budżecie gminy na rok 2008 Rada Miejska w Rogoźnie zadysponowała środki finansowe na zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na obwodach stanowiących własność  Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Prace te zostały wykonane  do końca 2008 roku. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania  przekazuje się umową darowizny nowo wybudowane urządzenia  z podaniem ilości zabudowanych przewodów, ilości opraw i wartości w n/w obiektach:

 

lp

Wyszczególnienie

Ilość przewodów

ASXSN 2x25

mb

Ilość opraw

SGS 102  70W

szt

 

Wartość

1

Nowy Młyn nr 1044 obwód .nr 3

300

3

  5.740,92

2

Budziszewko C nr 1078 obwód nr 1

1070

3

14.848,99

3

Budziszewko A nr 1076 obwód nr 2

770

2

  8.445,97

4

Ruda A nr 1045 obwód nr 1

50

2

  1.956,67

5

Owczegłowy A nr 1066 obwód nr 2

300

2

  5.372,04

5

Prusce A nr 287 obwód nr 1

200

2

  4.494,91

6

Pruśce D nr 439 obwód nr 2

480

4

17.425,52

7

Gościejewo A nr 1048 obwód nr 1

800

5

10.048,31

8

Parkowo H nr 1063 obwód nr 1

900

6

12.880,89

9

Garbatka A nr 1057 obwód nr 1

850

6

13.080,13

10

Słomowo nr 1066 obwód nr 2

50

1

  1.232,24

11

Dziewcza Struga nr 1058 obwód nr 1

 

2

  1.644,68

12

Nienawiszcz – działka rekreacyjna

 

6

  8.690,63

 

                     Razem:

5770

44

105.861,90

 

 

 

na majątek właściciela tj. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Koszt zamontowanych dodatkowych punktów oświetlenia stanowi kwotę   105.861,90 zł. 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf