Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.280.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2017 r.

          ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.280.2017

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 16 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), art.38, art.39 ust.1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz Uchwały Nr XXIX/268/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Powstańców Wlkp. 12/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym,

 Zarządzam, co następuje:

 §1. Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 13 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnegoPlac Powstańców Wlkp. 12/6 w Rogoźnie o pow. użytkowej 89,41m2 składający się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze, z 2 (dwoma) przynależnymi pomieszczeniami, tj. piwnicą o pow. użytkowej 4,80m2, w inwentaryzacji oznaczoną nr 1p i pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 9,70m2, w inwentaryzacji oznaczonym nr 7g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 120/1000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1021/1 o pow.4.145m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00019312/9, przystępuję do sprzedaży ww. nieruchomości lokalowej w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego.

 §2. Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości80.000,00zł.

 Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

 §3. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

 §4. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości lokalowej.

 §5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf