Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr L/461/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia uchylenia uchwał NR XLVIII/448, 449, 450, 451, 452, 453/2017 z dnia 25 października 2017

UCHWAŁA NR L/461/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie stwierdzenia uchylenia uchwał NR XLVIII/448, 449, 450, 451, 452, 453/2017 z dnia 25 października 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Tracą moc: Uchwała Nr XLVIII/448/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Uchwała Nr XLVIII/449/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie, Uchwała Nr XLVIII/450/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie, Uchwała Nr XLVIII/451/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach, Nr XLVIII/452/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, Nr XLVIII/453/2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE do Uchwały nr L/461/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017r.

 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z dostosowania do istniejącego stanu prawnego wraz z wytycznymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

drukuj pobierz pdf