Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr L/462/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewi

UCHWAŁA NR L/462/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku z siedzibą Budziszewko 57a, 64-612 Budziszewko, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im.  Adama Mickiewicza w Budziszewku, Budziszewko 57a, 64-612 Budziszewko,

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2017 r.


 

UZASADNIENIE do Uchwała nr L/462/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Wobec powyższego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła ta będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku.

W myśl art. 117 ust. 1 i 4 ustawy niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Budziszewko 57a, 64-612 Budziszewko, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Wobec powyższego uzasadnionym jest jej podjęcie.

 

drukuj pobierz pdf