Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 178/2009 z dnia 06 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-178/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 6 listopada 2009r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie gminne.

 

Na podstawie § 1 ust.2, §5 ust.1 i ust.2 pkt 3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, 

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.   Nabyć na mienie gminne, od Pani Haliny Błaszczak zam. przy ul. Polnej 29 w Rogoźnie, nieruchomość gruntową w udziale wynoszącym 1/2 , położoną w Rogoźnie, przy ul. Długiej, objętej księgą wieczystą nr KW 27492, nie wykazującą obciążeń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1632, 1633 i 1634 o łącznej pow. 2.547m2, za kwotę 28.017,00zł, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemnaście złotych.

 

§2. Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 25U o przeznaczeniu - teren zabudowy usługowej, który przeznacza się na plac targowy z możliwością budowy boksów handlowych, obiektów gospodarczo sanitarnych i miejsc parkingowych.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki

      Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf