Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: UCHWAŁA NR LI/482/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic w Jaraczu

UCHWAŁA NR LI/482/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie: nadania nazw ulic w Jaraczu

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2017, poz. 1875) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Rogoźno, obejmującej działkę gruntu nr 84 położonej w Jaraczu nadaje się nazwę: ul. Sielska.
  2. Usytuowanie drogi w terenie określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

  1. Drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Rogoźno obejmującej działkę gruntu nr 87/2 położonej w Jaraczu nadaje się nazwę: ul. Włościańska.
  2. Usytuowanie drogi w terenie określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LI/482/2017 RADY MIEJSKIEJ  W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016.1440 ze zm.). Wykazane w uchwale działki gruntu są własnością Gminy Rogoźno. Nadanie nazw ulicom umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy nich położonych.

 

drukuj pobierz pdf