Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na l

ZARZĄDZENIE NR OR.050.1.238.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 października 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 -2020

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1047 z  późń. zm.), art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam do użytku wewnętrznego uszczegółowienie:

  1. Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rogoźnieobowiązujące przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 pod nazwą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, który obejmuje:
    1. Informacje wstępne,
    2. Zasady polityki rachunkowości,
    3. Zakładowy Plan kont,
    4. Instrukcję kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych dla operacji współfinansowanych z EFS w ramach WRPO.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

drukuj pobierz pdf