Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LII/488/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr LII/488/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1875) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2018 roku w kwocie 7.349.503 zł (słownie siedemmilionówtrzystaczterdzieścidziewięćtysięcypięćsettrzyzłote). z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

 

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych  Gminy Rogoźno w latach 2019 - 2028.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie do uchwały nr LII/488/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

W myśl art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych środki uzyskane z kredytu będą przeznaczeniem na  finansowanie priorytetowych inwestycji gminnych, ujętych w budżecie 2018 roku.  Inwestycje zwiększą atrakcyjność miasta oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej i turystycznej.

 

 

drukuj pobierz pdf