Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 304/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.304.2017

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zmianami), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Uznaję celowość realizacji zadania zaproponowanego w ofercie złożonej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w związku z tym zarządzam umieszczenie oferty na okres 7 dni:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
  • Informacji Publicznej,
  • internetowej.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf