Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/236/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Uchwała Nr XXXIII/ 236 /2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 roku nr 147 poz.1231 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2008 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/139/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w części pierwszej – Preliminarz wydatków na rok 2008, zmieniony Uchwałą Nr XXIV/167/2008 z 30 kwietnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Wprowadza się  wydatki :

 w dziale       754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
                                  zwiększa się o kwotę 15.000 zł.
 w rozdziale  75404  Komendy wojewódzkie Policji 
    w             § 2430  Dotacja z budżetu dla funduszu celowego

2.  w dziale       851      Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 15.000 zł  
     w  rozdziale 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi   
     w                § 2430  Dotacja z budżetu dla funduszu celowego zmniejsza się
                                       o kwotę 15.000 zł                                  
                                     
     w                § 2810  Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
                                      zadań zleconych fundacjom zwiększa sie o kwotę 2.260 zł 
                                      i ustala się na kwotę 4.260 zł

        
    w                  § 2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
                                        lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom
                                        zmniejsza się o kwotę 2.260 zł i ustala się na kwotę 19.240 zł   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
                                       
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik do Uchwaly Nr XXXIII/236/2008

 

drukuj pobierz pdf