Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 189/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 01 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity    Dz. U.  z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.) oraz na podstawie Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60 Burmistrza Rogoźna z dnia 29.04.2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam co następuję:

 

§ 1.     Powołuję Przewodniczących komisji inwentaryzacyjnych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2009 r. w następującym składzie osobowym:

 

   1.         Komisja inwentaryzacyjna Nr 1

                               Przewodniczący  -  Disterheft Maciej

                dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.

 

    2.        Komisja inwentaryzacyjna Nr 2 w składzie:

                Przewodniczący  -   Piątkowski Roman

                dokona spisu z natury  materiałów biurowych w Urzędzie Miejskim.

 

    3.        Komisja inwentaryzacyjna Nr 3 w składzie:

                Przewodniczący  -   Zygmunt Tadeusz

                dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim.

 

§ 2.         Na wniosek Przewodniczących poszczególnych komisji inwentaryzacyjnych zostaną powołani członkowie tych komisji odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3.         Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

 

§ 4.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf