Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 190/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 190/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity    Dz. U.  z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.) oraz § 14 ust. 3  Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60 Burmistrza Rogoźna z dnia 29.04.2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam co następuję:

 

§ 1.         Powołuję komisje inwentaryzacyjne i członków komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2009 r.

 

    1.        Komisja inwentaryzacyjna Nr 1 dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i              pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi w składzie:

                Członek                               -              Nadolna Małgorzata

                Członek                               -              Milewska Anna

                Członek                               -              Kaniewska Izabela

               

     2.       Komisja inwentaryzacyjna Nr 2 dokona spisu z natury  materiałów biurowych w         Urzędzie Miejskim w składzie:

                Członek                               -              Olędrowicz Wanda

                Członek                               -              Buszka-Stachelek Krystyna

                Członek                               -              Kaniewska Elżbieta

 

      3.      Komisja inwentaryzacyjna Nr 3 dokona inwentaryzacji kasy, papierów          wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w składzie:

                Członek                               -              Janus Romana

                Członek                               -              Kaźmierczak Ilona

                Członek                               -              Małgorzata Filipiak

               

§ 2.         Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodne ze stanem faktycznym

 

§ 3.         Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

 

§ 4.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf