Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/235/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku

Uchwała Nr XXXIII/  235 /2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz.1485) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/140/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w części pierwszej – Preliminarz wydatków na rok 2008

wprowadza się następujące zmiany: 

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:  

w dziale   851                       Ochrona zdrowia

rozdziale  85153                   Zwalczanie narkomanii

                  

                  w  § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe zmniejsza się o kwotę 695 zł i ustala się na kwotę 4.305 zł

                                

                   w § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się  o kwotę 695 zł i ustala się na kwotę 2.695 zł

               

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                    

 

 

Uza


sadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/ 235 /2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku

             

W § 4300 zwiększa  się wydatki o kwotę 695 zł w związku z planowaną organizacją wyjazdu do Poznania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych.

 

 

drukuj pobierz pdf