Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 35 /2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 35 /2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność Rogozińskiego Centrum Kultury.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół został przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Działalność Rogozińskiego Centrum Kultury.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2017r. BR.0012.2.28.2017, przedstawię poniżej działania Rogozińskiego Centrum Kultury z roku 2017 oraz plany działalności na rok 2018. Sprawozdanie z muzeum - w załączniku.

OŚRODEK KULTURY

Inwestycje i działania w roku 2017

 1. Zajęcia stałe - cykliczne
 • próby zespołów tanecznych Pa-Mar-Sze - w każdy wtorek i
 • próby orkiestry - w każdy wtorek i czwartek
 • zajęcia plastyczne - każdy poniedziałek
 • zajęcia teatru To My - każdy poniedziałek i środa
 • zajęcia grup tanecznych p. Zielińskiej od października - w piątki
 • wykłady RUTW
 • sesje - wg harmonogramu rady (ostatnia środa m-ca)
 1. Koncerty i inne wydarzenia dla mieszkańców
 • Koncert VOICE+ - styczeń
 • Koncert- styczeń
 • Biesiada kolędowa- styczeń
 • Balik karnawałowy dla dzieci- styczeń
 • -Spektakl PERON-luty
 • Koncert karnawałowy - luty
 • Ferie szkolne - 2 tygodnie lutego
 • Podsumowanie Roku Przemysła - marzec
 • Spektakl PBI - marzec
 • Impreza dla kobiet z okazji Dnia Kobiet - marzec
 • Kabaret „Czwarta Fala" - marzec
 • Spektakl „Katolicki Teatr Edukacji" - kwiecień

Inwestycje i działania zaplanowane na rok 2018

 1. Zajęcia stałe
 • Próby zespołów tanecznych Pa-Mar-Sze - w każdy wtorek i czwartek
 • Próby orkiestry - w każdy wtorek i czwartek
 • Zajęcia plastyczne - każdy poniedziałek
 • Zajęcia teatru To My - każdy poniedziałek i środa
 • Zajęcia pup tanecznych p. Zielińskiej - w piątki
 • Wykłady RUTW
 • Sesje - wg harmonogramu rady (ostatnia środa m-ca)
 1. Koncerty i inne wydarzenia dla mieszkańców – chronologicznie styczeń
 • Koncert Orkiestry im. Johanna Straussa - sala widowiskowa
 • Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej z Rogoźna - Sala Widowiskowa
 • koncert WOŚP - Muzyczna Róża Wiatrów - Sala Widowiskowa
 • WOŚP - Sala Widowiskowa
 • Rogozińska Petarda - Dyskoteka połączona ze zbiórką pieniędzy na chore Dzieci - Sala Widowiskowa
 • Koncert Kolęd - Sala Widowiskowa
 • Zimowy Turniej Szachowi - sala duża przy „Kociaku"

luty

 • Dziecięcy Balik Karnawałowy
 • Przemysławowski Turniej Brydża Sportowego - sala duża pray „Kociaku"
 • Ferie dla Rogoźna - różne sale w Ośrodku Kultury
 • Elvis Presley na Walentynki - sala widowiskowa

marzec

 • Singing Birds Symfonicznie - Koncert z okazji Dnia Kobiet
 • XXVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna w Kategorii -
 • Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Koncert Rockowy - Sala widowiskowa
 • XXIII Konkurs wiedzy ,3ajkowy Świat" - sala widowiskowa
 • Kiermasz Wielkanocny - sala widowiskowa
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Wielkanoc"

kwiecień

 • Kabaret Marcina Samolczyka - sala widowiskowa
 • Niewiarygodne - show iluzji mentalistycznej - sala widowiskowa

maj

 • Turniej Szachowy - sala duża przy „Kociaku"

Działalność /inwestycje - zakupy, działalność merytoryczna i Muzeum Regionalnego im, Wojciechy Dutkiewicz za rok 2017 oraz działania inwestycyjne i działalność placówki na rok 2018

 

Dział Historyczny

*      Zakup; pocztówki dawnego Rogoźna /dworzec kolejowy; Jezioro Rogozińskie; kościół ewangelicki, poczta, gimnazjum; ul Kotlarska pocz. XX w.; restauracja Bruno PfahTa; Wielka Poznańska z pocz. XX w.; /

*      Zakup: Krzyż Bractwa Strzeleckiego - medal pamiątkowy dla Rogoźna od Poznańskiego Bractwa Strzeleckiego /Federaqi Strzeleckiej/. Przełom XIX/XX w.

*   Zakup: dokumenty pocz. XX w. - teczki dawnego Magistratu w Rogoźnie /24 teczek/

*   Zakup: akwarela /24,5 cm x 32,5 cm/ aut. Stefana Pąjączkowskiego z 1951 r. Wohyżer 2/10 Pułku Piechoty okresu Księstwa Warszawskiego. Akwarela oprawiona w passe-partout oraz pocztówka wielowidokowa Kowanówko kf Obornik.

goipodmzy, UciaĄffumię iportrrt lyifda. 1900-1905

*           Zakup: T. Hajl, Noiry herbarz Polski

*           Zakup: pocztówki i zdjęda z son Widoki Starego Rogoźna: wielopolowa, dawny szpital, 2 fotografie pocz. XX w. wykonane w atelier w Rogoźnie

*           Zakup: hełm niemiecki wz. 1934 wykorzystywany po II wojnie światową przez OSP; pkkelhauba pruska wz. 1915; orzeł jagielloński pocz. XX w.

W roku 2017 zakupiono do zbiorów Muzeum eksponaty o wartości 6 880Zgodnie z planem finansowym oraz zapotrzebowaniem na zabezpieczenie eksponatów, sygnowanych szczególnie narażonych na niekorzystne warunki mogące doprowadzić do idi zniszczenia. Muzeum zakupuje sukcesywnie co roku teczki archiwalne /kartony/ bezkwasowe o odpowiednim PH. Teczki i kartony o określonych wymiarach podanych przez osobę odpowiedzialną za dział historyczny dużą także do zabezpieczenia eksponatów archeologicznych

Od kilku lat Dział Historyczny przeprowadza konserwację /renowację/ dokumentów historycznych sygnowanych. W roku 2017 r. zabezpieczono i poddano renowacji

AMD 504 Pismo z dnia 26 stycznia 1917 r. od ks. prof, Dettloff'a dotyczące obrazom Jam Dutkiewicza

AMD 505 Przemowa i pismo odręczne nn, - dotycząca działalności Komitetu Namdmmgo, min. Macieja Palacza

AHD 515 Lisi od Nikodema. Goździeimkiego do Macieja Dutkiewicza z d 31 grudnia 1853 r, za kwotę 3550 zł

 

Dział Przyrodniczy:

 • wykonania badań próbą węglową C14 kości lwa jaskiniowego - wynik 40 000 lat.

Co roku organizowane jest od 4-10 wystaw czasowych, zgodnie z zadaniami statutowymi Muzeum. Wystawy są przygotowywane przez pracowników merytorycznych dot. tematyki poszczególnych działów. Wystawy kuratorskie Działu Historycznego są przygotowane merytorycznie jak i graficznie przez pracownika działu /A. Pilarska/. Pracownik poza działalnością merytoryczną mającą na celu weryfikację, zgromadzenie oraz poszukiwanie materiałów wystawowych także zajmuje się przygotowaniem graficznym plansz wystawowych wymagających znajomości obsługi wybranych programów graficznych. Tego typu ekspozycje są wykonywane na wysokim poziome plastycznym oraz znacznie zwiększają atrakcyjność ekspozycji dla zwiedzającego. Stała wystawa historyczna także została opracowana w całości przez pracownika merytorycznego Działu Historycznego wraz z projektami nowych gablot. W roku 2017 przygotowano dla zwiedzających dzieci i dorosły di następujące wystawy i imprezy plenerowe:

1. Wernisaż Czesiaivy Kiełczewskiej /Dutkieivicz/ - członka Stowarzyszenia Plastyków AZYL w Pile oraz Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej - komisarz A. Pilarska. Na ekspozycję przygotowano 2 rodzaje plakatów informacyjnych /grafika, druk we własnym zakresie/, zaproszenia, folder. Opracowanie merytoryczne i graficzne folderu informacyjnego o artystce /druk i skład także wykonano we własnym zakresie/ - A. Pilarska

1. 500 lat Reformacji w północnej Wielkopolsce - komisarz J. Dąbrowski, A. Pilarska. Wraz z Muzeum Okręgowym w Pile i Parafią Ewangelicko-Augsburską w Pile przygotowano wystawę czasową Opracowanie materiałów do wystawy - A. Pilarska. Obróbka komputerowa fotografii przełomu XIX/XX w. - szkoła Langenmeyer w Rogoźnie oraz pozostałych materiałów umieszczonych na planszach, w tym tłumaczenia dot. pastorów miejscowych kościołów. Kwestia wyznania ewangelickiego przełomu XIX/XX w. - w znacznej części nieznana mieszkańcom Rogoźna - w oparciu o pozyskane i opracowane materiały, pozwoliły nie tylko młodzieży ale także dorosłym na bliższe poznanie lokalnej historii.

Wystawa objazdowa - po raz pierwszy eksponowana w Rogoźnie, następnie w takich miejscowościach jak Złotów, Piła, Wałcz, Chodzież.

 1. XXII Ognisko pod dębem -11 lutego 2017 r. W imprezie udział wzięli Bractwo Rycerzy Bezimiennych - Grupa Wojów z Wałcza, pracownicy Muzeum /przygotowanie zaplecza/, LOP. Zorganizowano turnieje strzeleckie dla dzieci i młodzieży. Przygotowano ponadto tablicę, umieszczoną następnie przy dębie „Przemysł II" - krótka historia dębu, miejsca imprez plenerowych oraz tabliczki strzałkowe do miejsc związanych z postacią Przemysła II /projekt J. Dąbrowski/.
 2. Warsztaty wielkanocne 14-24 marca zorganizowane przez Muzeum dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Warsztaty odbyły się w dniach 14-24 marca. W związku

z zajęciami został przygotowany plakat informacyjny oraz grafik zajęć, dalej przygotowano zaplecze warsztatowe /zakup materiałów i artykułów plastycznych/.

 1. Bitwa poi Rząbcem - emisja filmu w Ośrodku Kultury 30 marca i 4 kwietnia. Przygotowanie plakatów informacyjnych, przesłanie informacji plakatowych do szkół gimnazjów i szkół średnich. Rozmowy z dyrektorami placówek w celu zainteresowania tematem. Udział uczniów - 200 osób
 2. Europejska Noc Muzeów 20 maja 2017 r.

Zgodnie z programem przygotowano ekspozycję czasową Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich - komisarz Angelika Pilarska.

Na stałą wystawie historycznej wyemitowano film Człowiek o dwóch nazwiskach dot. Alojzego Twardeckiego, autora Szkoty Janczarów. W związku z powyższym podpisano umowę z Archiwum TVP o możliwość jednorazowej emisji filmu na potrzeby Muzeum. Koszt umowy 2000 zł.

Przed Muzeum zaprezentowano fragmenty muzyki z widowiska historycznego w Murowaną Goślinie Orzeł i Krzyż. Udostępniono bezpłatnie interaktywną wystawę czasową z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu Z górki na pazurki.

 1. Z górki na pazurki z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. Wystawa interaktywna dla

dzieci i młodzieży stającą podstawy fizyki Komisarz M. Skwisz

 1. Tajemniczy świat Sumarty - wystawa fotograficzna z wypraw 2014-2015 Galiny Krupy i Kajetana Gosławskiego. Komisarz Jerzy Dąbrowski
 2. Legendy Rogoźna i okolic - wystawa prac /rysunek, obraz/ dla szkół oraz twórców indywidualnych. Efektem wystawy było wydawnictwo - w którym umieszczone zostały

zwycięskie prace.

 1. Warsztaty bożonarodzeniowe 21-30 listopada. Udział wzięło 771 osób. Na warsztaty z wielkanocne oraz bożonarodzeniowe wykonywane są na umowę zlecenie.
 2. Wokół świąt Bożego Narodzenia - grudzień 2017
 3. Przygotowanie obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - grudzień 2017 r. Przygotowanie plakatów, historii Powstania, organizacja lekcji tematycznych dot. zrywu narodowowyzwoleńczego, przygotowanie programu - A. Pilarska

Imprezy kulturalne /plenerowe!

Do imprez kulturalnych odbywających się każdego roku poza murami Muzeum należy wymienić

 • Ognisko pod Dębem „Przemyśl II"
 • Jarmark na śiv. Wita (czerwiec) z pokazami pracy kowala, warsztatami

garncarstwa i tkactwa, stoiskami interaktywnymi dla dzied i młodzieży /grupy rekonstrukcyjne. Przeprowadza się także konkurs jarmarkowy z kuponami dla zwiedzających Muzeum /wiedza o Muzeum i jego wystawach/, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Tegoroczny jarmark przebiegł w charakterze średniowiecza, począwszy od wojów na muzyce kończąc.

 • Europejska Noc Muzeów
 • Obchody rocznicowe związane z Powstaniem Wielkopolskim 1318/1919. W uroczystościach biorą udział uczniowie szkół gminy Rogoźno.

 

Wydawnictwa;

 • Kurier Rogoziński 1-4/2017:
 • Legendy Rogoźna i okolic

 

Inwestycje:

 1. Na wystawie stałej entomologicznej wykonano nowe gabloty wraz zabudową.
 2. Na salę czasową wykonano rzut sal /dwóch/ o powierzchni wystawienniczej W m2. W związku z przypadającym szeroko zakrojonym remontem ratusza nowomiejskiego zakupiono oświetlenie dla dwóch sal oraz system zawieszania obrazów - szynowy.
 3. Przygotowany wstępny projekt gabloty pod fragmenty dzwonu kościelnego. Dokończenie inwestycji na 2018 r.
 4. Na potrzeby wykonywania prac graficznych oraz składu „Kuriera Rogozińskiego" zakupiono dla działów przyrodniczego i historycznego dwa laptopy.
 5. Wykopaliska archeologiczne wykonane przez Pracownię Konserwatorską REFUGIUM Mirosława Andrałojcia -15 (XX) zł.
 6. Oprawa roczników gazet znajdujących się w archiwum Muzeum. Od wielu lat placówka prenumeruje lokalne gazety, tj. Goniec Rogoziński, Gazeta Powiatowa. Ziemia Obornika, Gazeta Poxviatowa, etc. Od trzech lat Muzeum zabezpiecza niewielką kwotę w celu oprawiania roczników. Roczniki te dużą jako źródło dotyczące historii Rogoźna i okolic, tj. cel-prace magisterskie, doktorskie, konkursowe. Udostępniane są po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania ze zbiorów MRR przez Dział Historyczny, tylko do korzystania na miejscu.
 7. Wykonanie szaf do realiów historycznych, tj. mundurów, czapek, płaszczy wojskowych. W związku z powyższym zakupiono także pokrowce na ubrania.
 8. Wykonanie szaf/regałów do przechowywania antyram.

Plany inwestycyjne i merytoryczne na 2018 r.

I. Wystawy czasowe

 1. 30-lecie Muzeum Regionalnego - wystawa MALARSTWO, RYSUNEK, DIGITAL ART. Marka Derhicha - komisarz A. Pilarska
 2. Wystawa interaktywna - Co słychać??? - komisarz M. Skwisz
 3. Narzędzia tortur - komisarz: A. Pilarska, M. Skwisz
 4. Roman Edmund Orlik - as pancerny - kurator A. Pilarska
 5. Fotografia Dzikiej Przyrody /Wildlife Photographer of the Year"/ - komisarz A. Pilarska
 6. Wystawa archeologiczna - podsumowanie 3 lat badań archeologicznych - komisarz A.

Pilarska, M. Andrałojć

7. 100-łecie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - kurator A. Pilarska

Ogółem na wystawy przeznaczono 65 000 zł. Największym wyzwaniem będzie wystawa podsumowująca kilka lat badań archeologicznych na terenie Rogoźna i okolic. Na ww. wystawę przeznaczono 40 000 zl. Wystawa Wędrówki ludów nad Małą Wartą składać się będzie z zabytków odkrytych w trakcie badań wykopaliskowych na terenie firmy DENDRO POLAND LTD. oraz z obszaru po północnej stronie rzeki Wełny. Powyższe znaleziska mają bardzo duże znaczenie historyczne nie tylko dla dziejów regionu, ale i dla najdawniejszej historii ziem Polski. Część zabytków ma na terenie Polski charakter unikatowy. W dużej części powstały w południowej Skandynawii w okresie od III do XI wieku dokumentują nieznane dotąd oddziaływania skandynawskie w okresie wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu.

Na wystawie znajdzie się kiosk multimedialny. Koszt całości wspomnianej instalacji multimedialnej szacujemy na ok. 15.000 zł, w tym 4.000 zł to koszt programu operacyjnego, 7.000 zł - urządzenia multimedialnego i 4.000 zł - wykonania modeli 3D zabytków. Ponadto zostanie wydany katalog wystawy oraz ogłoszony w ramach ekspozycji konkurs fotograficzny - Nad rzeką Wełną.

Kolejna wystawa, która pochłonie część funduszy to 1000-lecie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. W związku z powyższym zostanie przygotowana wystawa kuratorska oraz wydana publikacja Słonik biograficznych powstańców wielkopolskich Rogoźna i okolic. Kurator wystawy i autor książki - A. Pilarska. Nawiązując do wydarzeń z lat 1918­1919 zostaną przygotowane także uroczystości, m.in, rekonstrukcja zdobycia samochodu pancernego przez rogozińskich powstańców z lutego 1919 r. oraz sprowadzenie repliki samochodu pancernego Ehrhardt M17 z Budzynia. Ogólny koszt wraz z wydawnictwem to około 40 000 zł /30 000 zł - wydawnictwo/

 1. II.                 Imprezy
 2. XXIII Ognisko pod dębem Przemysł 17
 3. Europejska Noc Muzeów
 4. III.               Zakupy rekwizytów, konserwacja, działalność wydawnicza, współpraca z instytucjami
 5. Dalsza konserwacja dokumentów sygnowanych Działu Historycznego
 6. Wykopaliska archeologiczne przewidziane na rok 2018 -15 000 zł.
 7. Dalsze badanie skamielin z ziemi rogozińskiej - próba węglowa C14 /Dział Przyrodniczy/
 8. Kurier Rogoziński 1-412018
 9. Wymiana gablot na korytarzu po remoncie głównych dróg ewakuacyjnych
 10. Zakup teczek bezkwasowych - zabezpieczenia materiałów pisanych oraz archeologicznych
 11. Oprawa archiwalnych gazet, cd
 12. Zakupy eksponatów:

- ciąg dalszy poszukiwań pocztówek rogozińskich i dokumentów związanych z Rogoźnem /dział historyczny/ oraz eksponatów do działów etnograficznego i przyrodniczego

 1. Prace remontowe związane z rewitalizacją pl. K. Marcinkowskiego, tj. remont sal wystawy czasowej /zmiana oświetlenia i założenie systemu zawieszania obrazów Wymiana gablot na korytarzu /wnękowych/ oraz zawieszenie nowych gablot wiszących w wybranych miejscach. Każdy z merytorycznych pracowników zobowiązany jest zabezpieczyć eksponaty z wystaw stały di /odpowiedzialne osoby, <j. wystawa przyrodnicza - J. Dąbrowski, M. Skwisz; wystawa historyczna - A. Pilarska/ . Koszt założenia instalacji oświetleniowej, systemu zawieszenia obrazów, demontażu i montażu gablot na salach wystawy historycznej
 2. Przygotowania obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 /plakaty, program, wystawa, rekonstrukcja wydarzeń - około 10 000 zł + wydawnictwo
 3. Renowacja mebli pozyskanych w latach 90. XX w. do nowego pomieszczenia /po administracji/ - 2. sala wystawy etnograficznej /brak środków - ewentualne prace pod koniec roku w miarę posiadanych oszczędność

 

Pan radny Hubert Kuszak przypomniał swoją prośbę dyrektorowi Marcinowi Matuszewskiemu o możliwości podwyższenia ocen z zachowania w związku z przynależnością dzieci do różnych organizacji w gminie. Pan dyrektor przychylił się do prośby radnego. Pan radny Zbigniew Chudzicki przypomniał panu dyrektorowi RCK o zorganizowaniu strefy kibica i możliwości oglądnięcia meczu otwarcia lub kilku innych meczy. Pan dyrektor Matuszewski poparł inicjatywę i dodał, że należy jedynie zainteresować się kwestią wykupu licencji.

 

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Wszystkie uchwały w zastępstwie pana kierownika Romana Piątkowskiego przedstawił sekretarz Marek Jagoda.

 1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,
 4. wyrażenie zgody na sprzedaż działek 200/7 i 2200/8 położonych w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Ad. 6 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Radni przystąpili do wydania opinii przydziału środków na ochronę i konserwację obiektów zabytkowych. W powyższej opinii przydzielono 90 tys zł dla kościoła w Pruścach i 10 tys zł dla kościoła w Parkowie. Pan radny Zbigniew Chudzicki poruszył sprawę zbitych kloszy lamp w przesmyku obok posesji pana Owsiannego, powiedział że otrzymał zgłoszenie od osoby z osiedla, która tłumaczyła że ten fragment chodnika jest wieczorem bez oświetlenia bardzo niebezpieczny. Pan kierownik Paweł Andrzejczak powiedział, że na obecną chwilę lampy te nie mogą świecić ponieważ nie ma kloszy, które pasowałyby do tych zbitych, a w czerwcu zostaną tam zamontowane lampy ledowe.

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.00 protokołowała – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf