Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXII/213/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna.

Uchwała Nr XXXII / 213/2008

Rady Miejskiej w Rogoźno

z dnia 26 listopada 2008 roku.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 ze zm.),

 

po rozpatrzeniu skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Wielka Poznańska 58”

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje za bezzasadną  skargę Wspólnoty Mieszkaniowej „Wielka Poznańska 58”, na brak podjęcia działań przez Burmistrza Rogoźna w sprawie nieprawidłowo wykonanej inwentaryzacji.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII /213/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 listopada 2008 roku.

 

               Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów Komisja Rewizyjna uznaje skargę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. W. Poznańskiej za niezasadną.

               Skarżący, w piśmie zarzucają Burmistrzowi brak podjęcia działań w następujących sprawach:

1.       Brak kubatury budynku,

2.       Strychy nie wymierzone-pominięte- nie wiadomo czy stanowią część wspólną czy nie? Tym bardziej, że jeden ze strychów stanowi przejście do kuchni, a lokatorzy tego mieszkania roszczą sobie prawo do tego strychu,

3.       Lokal w podwórzu wykazany w inwentaryzacji- w rzeczywistości nie przynależy do naszej nieruchomości,

4.       Zamieszanie z piwnicami- do niektórych lokali nie przynależy piwnica mimo, że mieszkańcy fizycznie użytkują piwnicę.

 

W świetle zebranych dokumentów, opinii rzeczoznawców Komisja ustaliła, że Burmistrz postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając zarówno interes społeczny, jak i skarżących, co zostało wykazane w przedstawionych przez Burmistrza odpowiedziach na  pisma skarżących.

 

W załączeniu:

- odpowiedź Burmistrza na pismo skarżących.

 

 

drukuj pobierz pdf