Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVI/327/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki

UCHWAŁA  NR  XLVI /327/ 2009

Rady  Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie : wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki

 

                Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno, uchwała Nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001  roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 112, poz. 2145 ze zmianami)

                Rada Miejska w  Rogoźnie  po zapoznaniu się z wnioskiem  Burmistrza Rogoźna z  dnia 16  listopada  2009  roku  w sprawie  przyznania  dofinansowania  ze  środków Funduszu  Ochrony  Gruntów Rolnych  na rok  2010 na budowę dywanika asfaltowego wraz z podbudową o szerokości 4 m na odcinku o długości 1,4 km na  drodze gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki, uchwala co następuje :

 

 

§  1. Popiera  się  w  całości  powyższy wniosek,  uznając go  za celowy i uzasadniony. Realizację  zadania  uznaje  się  za  konieczną  i  szczególnie  ważną  dla społeczności rolniczej  sołectw Gościejewa  i Owieczek.  Inwestycja  ze   względów  gospodarczych i ekonomicznych  jest  całkowicie  uzasadniona. Przyjęta  technologia budowy drogi  z dotychczasowej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej gwarantuje jej trwałość i poprawi komunikację w sieci dróg na terenie Gminy. Szacunkowy  koszt  przedsięwzięcia wyniesie 750  tys  zł,  w tym 210 tys. wyniosłoby dofinansowanie z FOGR-u.

 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf