Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 38 /2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 38 /2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Analiza dofinansowań wybranych Organizacji Pożytku Publicznego (WOPR, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, UKS Dwójka, KŻ Kotwica).
 6. Sprawy bieżące
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie .    

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 5 członków komisji, udział w obradach bierze 5 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Analiza dofinansowań wybranych Organizacji Pożytku Publicznego (WOPR, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, UKS Dwójka, KŻ Kotwica).

Komisja zapoznała się z następującymi dofinansowaniami zadań:

 • WOPR
  • Szkolenie ratownicze i prewencyjne – (19 tys zł), brak uwag
  •  Obóz dla dzieci w Budziszewku – (4 tys zł), brak uwag
  • Organizowanie miejsca do kąpieli w 2017 roku (Rogoźno) – (17.665,01 zł) brak uwag
  • Organizowanie miejsca do kąpieli w 2017 roku (Nienawiszcz) – (19.569 zł) brak uwag
 • UKS Dwójka
  • Organizowanie zajęć żeglarskich – (9 tys zł) brak uwag
  •  Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – (10.956,35  zł) brak uwag
  • Organizowanie zajęć piłki koszykowej – (9 tys zł) brak uwag
  •  Organizowanie zajęć żeglarskich – (11 tys zł)  brak uwag
 • Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
  • Umuzykalnianie młodzieży – (10 tys zł) brak uwag
  • Modernizacja bazy dydaktycznej – (10 tys zł) brak uwag
 • KŻ Kotwica
  • Organizowanie zajęć żeglarskich – (24 tys zł) brak uwag
  • Regaty o puchar burmistrza – (1,5 tys zł) brak uwag

 

Po dokonaniu weryfikacji wszystkich dokumentów komisja wskazała by poszczególne dokumenty posiadały dokładniejsze opisy wraz z datami .

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad. 8 Zakończenie.     

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 16:30, protokołowała pani  radna Ewa Wysocka, sporządziła Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf