Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 191/2009 z dnia 04 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-191/2009

Burmistrza rogoźna

z dnia 04 grudnia 2009r.

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami),w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) oraz uchwały nr XV/101/2007  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2007r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

 

 

Zarządzam,  co następuje:

§ 1.  Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie zabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie, przy ul. Lipowej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2382/3 o pow. 3 256 m2, objętej księgą wieczystą nr  KW 25029.

 

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Lipowej, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/200/95 Rady Miejskiej  Rogoźna Wlkp. z dnia 21 grudnia 1995r., działka  nr 2382/3 stanowi teren usługowo – mieszkaniowy  oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Um.

 

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą działki nr 2382/3 w wysokości 92.800,00 zł.

 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

 

§3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki w kwocie 2.868,22zł brutto.

 

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf